:

Выезд непаўналетніх грамадзян Беларусі з Беларусі

Дадзенае пытанне рэгулюецца Законам Рэспублікі Беларусь ад 20 верасня 2009 года “Аб парадку выезда з Рэспублікі Беларусі і ўезда ў Рэспубліку Беларусь грамадзян Рэспублікі Беларусь”, асобныя артыкулы з якога прывадзяцца ніжэй.

Агульныя правілы выезду з Рэспублікі Беларусь непаўналетніх грамадзян (артыкул 12)

Грамадзяне, якія не дасягнулі 18 гадоў, калі яны не набылі дзеяздольнасць у поўным аб’ёме ў выніку заключэння шлюбу або аб’яўлення цалкам дзеяздольнымі (далей, калі не вызначана іншае, — непаўналетнія), могуць выязджаць з Рэспублікі Беларусь па сваіх дакументах для выезду з Рэспублікі Беларусь і ўезду ў Рэспубліку Беларусь:

♦ у суправаджэнні абодвух законных прадстаўнікоў пры прад’яўленні законнымі прадстаўнікамі непаўналетняга дакументаў, якія пацвярджаюць статус законных прадстаўнікоў непаўналетняга;
♦ ў суправаджэнні аднаго з законных прадстаўнікоў пры прад’яўленні законным прадстаўніком непаўналетняга дакумента, які пацвярджае статус законнага прадстаўніка непаўналетняга;
♦ без суправаджэння законных прадстаўнікоў пры прад’яўленні непаўналетнім або асобай, якая яго суправаджае, пісьмовай згоды абодвух законных прадстаўнікоў, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных артыкуламі 13-16 гэтага Закона.

У выпадку, калі адзін з законных прадстаўнікоў ня згодны з парадкам выезда з Рэспублікі Беларусь непаўналетняга, ён мае права звярнуцца ў суд з заявай аб вызначэнні іншага парадку выезду з Рэспублікі Беларусь непаўналетняга.

На падставе рашэння суда аб вызначэнні парадку выезду з Рэспублікі Беларусь непаўналетняга, звесткі аб непаўналетнім і аб ўстаноўленым парадку яго выезду з Рэспублікі Беларусь ўключаюцца ў банк дадзеных аб грамадзянах, права на выезд якіх з Рэспублікі Беларусь часова абмежавана.

Выезд з Рэспублiкi Беларусь непаўналетніх без суправаджэння законных прадстаўнікоў у выпадку адсутнасці аднаго з законных прадстаўнiкоў або немагчымасці атрымання яго згоды (артыкул 13)

У выпадку адсутнасці аднаго з законных прадстаўнiкоў або немагчымасці атрымання яго згоды непаўнагадовы можа выязджаць з Рэспублікі Беларусь па сваім дакументам для выезда з Рэспублікі Беларусь і ўезда ў Рэспубліку Беларусь без суправаджэння законных прадстаўнікоў з пісьмовай згоды аднаго законнага прадстаўніка пры прад’яўленні непаўналетнім або асобай, якога яна суправаджае, аднаго з наступных дакументаў:

♦ копіі рашэння суда аб магчымасцi выезда з Рэспублікі Беларусь непаўналетняга без згоды іншага законнага прадстаўніка;
♦ копіі рашэння суда аб прызнанні іншага законнага прадстаўніка недзеяздольным;
♦ копіі рашэння суда аб пазбаўленні іншага законнага прадстаўніка бацькоўскіх правоў;
♦ даведкі аб знаходжанні ў вышуку iншага законнага прадстаўніка, выдадзенай органам, які вядзе крымінальны працэс;
♦ Шлюбнага дагавора або Пагаднення аб дзецях, у якiх прадугледжана магчымасць выезда з Рэспублікі Беларусь непаўналетняга без згоды іншага законнага прадстаўніка, або іх копіі;
♦ пасведчанні аб смерці другога законнага прадстаўніка або яго копіі;
♦ копіі рашэння суда аб аб’яўленні іншага законнага прадстаўніка памерлым;
♦ копіі рашэння суда аб прызнанні іншага законнага прадстаўніка адсутным без вестак;
♦ даведкі органа, які рэгіструе акты грамадзянскага стану, аб тым, што запіс пра бацьку дзіцяці ў кнізе запісаў актаў аб нараджэнні зроблены на падставе заявы маці, якая не знаходзiцца ў шлюбе, у адпаведнасці з артыкулам 55 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям’і, або яе копіі.

Для пацверджання адсутнасці аднаго з законных прадстаўнiкоў або немагчымасці атрымання яго згоды на выезд з Рэспублікі Беларусь непаўналетняга могуць выкарыстоўвацца дакументы, аналагічныя пазначаным у частцы першай гэтага артыкула, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі замежных дзяржаў.

Выезд з Рэспублiкi Беларусь няпоўнагадовых, якiя стала пражываюць за межамі Рэспублікі Беларусь, і непаўналетніх, якія выязджаюць з Рэспублiкi Беларусь па дыпламатычных або службовых пашпартах грамадзян Рэспублікі Беларусь (артыкул 16)

Непаўналетнія, якія стала пражываюць за межамі Рэспублікі Беларусь, могуць выязджаць з Рэспублікі Беларусь па сваіх дакументах для выезда з Рэспублікі Беларусь і ўезда ў Рэспубліку Беларусь у суправаджэнні аднаго з законных прадстаўнiкоў або без суправаджэння законных прадстаўнікоў, але з пісьмовай згоды аднаго з законных прадстаўнікоў.

Дакументы, якія пацвярджаюць статус законнага прадстаўніка непаўналетняга (артыкул 17)

Дакументамі, якія пацвярджаюць статус законнага прадстаўніка непаўналетняга, з’яўляюцца:

♦ дакумент для выезда з Рэспублікі Беларусь і ўезда ў Рэспубліку Беларусь законнага прадстаўніка, у якім маецца адзнака аб непаўналетнім, законным прадстаўніком якога з’яўляецца ўладальнік дакумента;
♦ пасведчанне аб нараджэнні непаўналетняга;
♦ пасведчанне аб усынаўленні (удачарэнні) або копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) непаўналетняга – у выпадку, калі усынавіцелю не запісалі ў кнізе запісаў актаў аб нараджэнні ў якасці аднаго з бацькоў усынаўленні (удачарэнні) ім непаўналетняга;
♦ пасведчанне на права прадстаўлення інтарэсаў падапечнага;
♦ дагавор аб перадачы непаўналетняга на выхаванне ў прыёмную сям’ю;
♦ дагавор аб умовах выхавання і забеспячэння непаўналетняга ў дзіцячым доме сямейнага тыпу;
♦ копія рашэння органа апекі і папячыцельства аб усталяванні апекі або папячыцельства над непаўналетнім і прызначэнні грамадзяніна апекуном або папячыцелем непаўналетняга.

Для выезда з Рэспублікі Беларусь непаўналетніх замест арыгіналаў пазначаных вышэй дакументаў могуць прад’яўляцца іх копіі.

Для пацверджання статусу законнага прадстаўніка непаўналетняга могуць выкарыстоўвацца дакументы, аналагічныя паказаным у частцы першай гэтага артыкула, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі замежных дзяржаў.

Сведчанне пісьмовай згоды законнага прадстаўніка на выезд з Рэспублікі Беларусь непаўналетняга, прыняцце дакументаў і іх копій (артыкул 18)

Пісьмовая згода законнага прадстаўніка (пры выездзе дзіцяці без абодвух законных прадстаўнікоў) на выезд з Рэспублікі Беларусь непаўналетняга павінна быць засведчана натарыусам альбо іншай службовай асобай, якае мае права здзяйсняць такое натарыяльнае дзеянне*, або службовай асобай падраздзялення па грамадзянстве і міграцыі органа ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь па месцы жыхарства законнага прадстаўніка або непаўналетняга, альбо кампетэнтным органам або службовай асобай замежнай дзяржавы.

Копіі дакументаў, неабходных для выезда з Рэспублікі Беларусь непаўналетніх, прымаюцца пры ўмове, што іх вернасць засведчана натарыусам або іншай службовай асобай, якое мае права здзяйсняць такое натарыяльнае дзеянне*, альбо органам, які выдаў адпаведны дакумент.

Дакументы, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі замежных дзяржаў, прымаюцца пры наяўнасці іх легалізацыі або прастаўлення апастыля, калі іншае не прадугледжана міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь.

Дакументы, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі замежных дзяржаў і складзеныя на замежнай мове, павінны суправаджацца іх перакладам на адну з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь. Вернасць перакладу або сапраўднасць подпіса перакладчыка на перакладзе павінны быць засведчаны натарыусам або іншай службовай асобай, якая мае права здзяйсняць такое натарыяльнае дзеянне*.

*Да іншай службовай асобы, якая мае права здзяйсняць такое натарыяльнае дзеянне, адносяцца адпаведныя супрацоўнікі консульскіх служб Пасольств Беларусі. Гэта значыць, што консульскі супрацоўнік Пасольства Беларусі ў Францыі мае права на сведчанне згод законных прадстаўнікоў на выезд непаўнагодовых грамадзян з Беларусі.

Дыпмісіі Беларусі за мяжой

Усе дыпмісіі Сайт МЗС
Перайсці