Language

Галоўная Пасольства Навіны

Аб правядзенні мерапрыемства па пытаннях сямейнага права Францыі

Паважанае спадарства!

Запрашаем вас на сустрэчу, прысвечаную пытанням сямейнага права Францыі, якая арганізавана Пасольствам Беларусі ў Францыі ва ўзаемадзеянні з культурнай асацыяцыяй “Франка-Беларускае сяброўства”.

Сустрэча адбудзецца 1 чэрвеня 2019 у 14:00 па адрасе: 10, Place du Château Sainte-Barbe 92260 Fontenay aux Roses, France, salle «Sainte-Barbe».

 

Мерапрыемства пройдзе на французскай мове з перакладам на рускую.

На сустрэчы будуць прадстаўлены розныя аспекты судовых разбіральніцтваў па сямейных пытаннях. Пад час мерапрыемства будуць разгледжаны пытанні шлюбу, правоў і абавязацельстваў мужа і жонкі, рэжымаў сямейнай маёмасці, а таксама пытанні падзелу маёмасці і дзяцей. Асабістая ўвага будзе нададзена дзецям, народжаным па-за шлюбам, і цяжкасцям, з якімі сутыкаюцца бацькі ў адносінах ад дзяцей.

Прэзентацыя будзе прадстаўлена Аляксандрам ЭГА ДЭВЕЗА-БАРО, доктарам юрыдычных навук, прафесарам, які на працягу многіх гадоў выкладае грамадзянскае і сямейнае права, з’яўляецца аўтарам шматлікіх навуковых артыкулаў па тлумачэнню гэтай галіны права. Ён таксама з’яўляецца адвакатам і ўладальнікам адвакацкай кампаніі, якая рэгулярна вядзе справы па сямейных спрэчках у Тулузе і Парыжы, а таксама ва ўсіх іншых судовых інстанцыях Францыі.

У мерапрыемстве прыме ўдзел таксама консул, першы сакратар Пасольства Беларусі ў Францыі Аляксандр Мікалаевіч МАЦУКОЎ, якому Вы таксама зможаце адрасаваць свае пытанні.

Запрашаюцца ўсе жадаючыя! Уваход вольны.

Аб сваім жаданні прыняць удзел у мерапрыемстве просьба інфармаваць Пасольства па адрасе электроннай пошты fr.consul2@mfa.gov.by

 

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас на встречу, посвященную вопросам семейного права Франции, которая организована Посольством Беларуси во Франции во взаимодействии с культурной ассоциацией «Франко-Белорусская дружба».

Встреча состоится 1 июня 2019 г. в 14:00 по адресу: 10, Place du Château Sainte-Barbe 92260 Fontenay aux Roses, France, salle «Sainte-Barbe».

 

Мероприятие пройдет на французском языке с переводом на русский язык.

На встрече будут представлены различные аспекты судебных разбирательств по семейным вопросам. В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы брака, прав и обязанностей супругов, режимов супружеской собственности, а также вопросы раздела имущества и детей. Отдельное внимание будет уделено детям, рожденным вне брака и трудностям, с которыми сталкиваются родители в отношении детей.

Презентацию представит Александр ЭГО ДЕВЕЗА-БАРРО, доктор юридических наук, профессор, который в течение многих лет преподает гражданское и семейное право, является автором многочисленного научных статей по толкованию данной отрасли права. Он также является адвокатом и владельцем адвокатской компании, которая регулярно ведет дела по семейным спорам в Тулузе и Париже, а также во всех иных судебных инстанциях Франции.

В мероприятии примет участие также консул, первый секретарь Посольства Беларуси во Франции Александр Николаевич МАЦУКОВ, которому Вы также сможете адресовать свои вопросы.

Приглашаются все желающие! Вход свободный.

О своем желании принять участие в мероприятии просьба информировать Посольство по адресу электронной почты fr.consul2@mfa.gov.by